RAVI, I., S. VARSHNEY, G. SHARMA, V. DWIVEDI, and K. K. BEHERA. “) Wilczek”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 40, no. 1, May 2012, pp. 74-85, doi:10.15835/nbha4017480.