DIMA, M., A. DIACONU, M. PARASCHIVU, O. COTUNA, V. SĂRĂȚEANU, E. BONCIU, C. SĂLCEANU, and A. L. OLARU. “The Impact of Cultivation System on Nutritional Quality of Jerusalem Artichoke Tubers Cultivated in Semiarid Marginal Areas”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 51, no. 2, June 2023, p. 13210, doi:10.15835/nbha51213210.