OZENC, N. (2014) “The Modelling Study for Potassium Fertilizer Requirements in Hazelnut (Corylus avellana L.)”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 42(1), pp. 263–269. doi: 10.15835/nbha4219427.