DIMA, M., DIACONU, A., PARASCHIVU, M., COTUNA, O., SĂRĂȚEANU, V., BONCIU, E., SĂLCEANU, C. and OLARU, A. L. (2023) “The impact of cultivation system on nutritional quality of Jerusalem artichoke tubers cultivated in semiarid marginal areas”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 51(2), p. 13210. doi: 10.15835/nbha51213210.