KAKABOUKI, I., ROUSSIS , I. E., PAPASTYLIANOU, P., KANATAS, P., HELA, D., KATSENIOS, N. and FUENTES, F. (2019) “Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), pp. 1025-1036. doi: 10.15835/nbha47411657.