SHI, Zhaoyong, Xubin YIN, Bede MICKAN, Fayuan WANG, Ying ZHANG, Yingnian LI, and Haihua SHEN. 2015. “Response of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Simulated Climate Changes by Reciprocal Translocation in Tibetan Plateau”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43 (2):488-93. https://doi.org/10.15835/nbha4329946.