WU, Shenmao, Liping YIN, Zhirui DENG, Qin CHEN, Yining FU, and Huajie XUE. 2015. “Using DNA Barcoding to Identify the Genus <i>Lolium</I&gt;”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43 (2), 536-41. https://doi.org/10.15835/nbha4329747.