RAVI, Indu, Shipra VARSHNEY, Gunjan SHARMA, Vandana DWIVEDI, and Kambaska Kumar BEHERA. 2012. “) Wilczek”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 (1):74-85. https://doi.org/10.15835/nbha4017480.