Dengwei JUE, Yuxin XIA, Qigao GUO, Huan LIU, and Xuelian SANG. 2022. “Cloning and Function Analysis of DlWRKY9 Gene in Longan (Dimocarpus Longan)”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 50 (4):12916. https://doi.org/10.15835/nbha50312916.