ZOTOS, Anastasios, Chariklia KOSMA, Vassilios TRIANTAFYLLIDIS, Ioanna KAKABOUKI, George KEHAYIAS, Ioannis ROUSSIS, Antonios MAVROEIDIS, Alexandros TATARIDAS, and Dimitrios BILALIS. 2021. “Plant Species Diversity of the Wet Meadows under Natural and Anthropogenic Interventions: The Case of the Lakes Amvrakia and Ozeros (W. Greece)”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 49 (3):12435. https://doi.org/10.15835/nbha49312435.