ZHANG, Xian, Jun ZHU, Shuiyuan CHENG, Wei-Wei ZHANG, Feng XU, and Yongling LIAO. 2020. “Effect of Exogenous Gibberellin on Endogenous Hormone and Ginkgolide Content in Ginkgo Leaves”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48 (1):140-49. https://doi.org/10.15835/nbha48111840.