CHENG, Yanwei, Peng HE, Lunwei JIANG, Shiqiang LIU, and Yong ZHOU. 2019. “Identification and Characterization of a SEPALLATA-Like MADS-Box Gene from Cucumber (Cucumis Sativus L.)”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 (4):1168-77. https://doi.org/10.15835/nbha47411610.