KATSENIOS, Nikolaos, Ioannis E. ROUSSIS, Aspasia EFTHIMIADOU, Ioanna KAKABOUKI, and Dimitrios BILALIS. 2019. “Seed Treatment Techniques to Improve Germination of Wild Asparagus (Asparagus Acutifolius L.), a Potential New Crop”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 (3):995-1000. https://doi.org/10.15835/nbha47311554.