SKLAVOU, Paraskevi, Maria KARATASSIOU, Zoi PARISSI, Georgia GALIDAKI, Athanasios RAGKOS, and Anna SIDIROPOULOU. 2017. “The Role of Transhumance on Land Use /Cover Changes in Mountain Vermio, Northern Greece: A GIS Based Approach”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45 (2), 589-96. https://doi.org/10.15835/nbha45210933.