GEORGAKOPOULOS, Panagiotis, Ilias S. TRAVLOS, Ioanna KAKABOUKI, Charis-Konstantina KONTOPOULOU, Anastasia PANTELIA, and Dimitrios J. BILALIS. 2016. “Climate Change and Chances for the Cultivation of New Crops”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44 (2):347-53. https://doi.org/10.15835/nbha44210533.