KOSTOPOULOU, Panagiota, Apostolos P. KYRIAZOPOULOS, Eleni M. ABRAHAM, Zoi M. PARISSI, Maria KARATASSIOU, and Nikolaos BARBAYANNIS. 2015. “Synergistic Effect of Selenium Addition and Water Stress on Melilotus Officinalis L. Mineral Content”. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 43 (2), 439-46. https://doi.org/10.15835/nbha43210045.