CAO, J.-L.; SHAO, Y.-D.; ZOU, Y.-N.; WU, Q.-S.; YANG, T.-Y.; KUČA, K. Inoculation with Clariodeoglomus etunicatum improves leaf food quality of tea exposed to P stress. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 49, n. 1, p. 12166, 21 Jan. 2021.