DIMA, M., DIACONU, A., PARASCHIVU, M., COTUNA, O., SĂRĂȚEANU, V., BONCIU, E., SĂLCEANU, C., & OLARU, A. L. (2023). The impact of cultivation system on nutritional quality of Jerusalem artichoke tubers cultivated in semiarid marginal areas. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 51(2), 13210. https://doi.org/10.15835/nbha51213210