CAO, J.-L., SHAO, Y.-D., ZOU, Y.-N., WU, Q.-S., YANG, T.-Y., & KUČA, K. (2021). Inoculation with Clariodeoglomus etunicatum improves leaf food quality of tea exposed to P stress. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49(1), 12166. https://doi.org/10.15835/nbha49112166