KAKABOUKI, I., ROUSSIS , I. E., PAPASTYLIANOU, P., KANATAS, P., HELA, D., KATSENIOS, N., & FUENTES, F. (2019). Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), 1025-1036. https://doi.org/10.15835/nbha47411657