KATSENIOS, N., ROUSSIS, I. E., EFTHIMIADOU, A., KAKABOUKI, I., & BILALIS, D. (2019). Seed Treatment Techniques to Improve Germination of Wild Asparagus (Asparagus acutifolius L.), a Potential New Crop. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(3), 995–1000. https://doi.org/10.15835/nbha47311554