FIKFAK, A., SPALEVIC, V., KOSANOVIC, S., POPOVIC, S. G., DJUROVIC, M., & KONJAR, M. (2017). Land Use Development of Vineyards in Goriška Brda, Slovenia. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(2), 611–622. https://doi.org/10.15835/nbha45210855