(1)
JIANING, G.; ZHIMING, X.; RASHEED, A.; TIANCONG, W.; QIAN, Z.; ZHUO, Z.; ZHUO, Z.; GARDINER, J. J.; AHMAD, I.; XIAOXUE, W.; JIAN, W.; YUHONG, G. CRISPR/Cas9 Applications for Improvement of Soybeans, Current Scenarios, and Future Perspectives. Not Bot Horti Agrobo 2022, 50, 12678.