[1]
ZOTOS, A., KOSMA, C., TRIANTAFYLLIDIS, V. , KAKABOUKI, I., KEHAYIAS, G., ROUSSIS, I. , MAVROEIDIS, A. , TATARIDAS, A. and BILALIS, D. 2021. Plant species diversity of the wet meadows under natural and anthropogenic interventions: The case of the Lakes Amvrakia and Ozeros (W. Greece). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 49, 3 (Sep. 2021), 12435. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha49312435.