[1]
KATSENIOS, N., ROUSSIS, I.E., EFTHIMIADOU, A., KAKABOUKI, I. and BILALIS, D. 2019. Seed Treatment Techniques to Improve Germination of Wild Asparagus (Asparagus acutifolius L.), a Potential New Crop. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 47, 3 (Jul. 2019), 995–1000. DOI:https://doi.org/10.15835/nbha47311554.